Het Zilt-Proefbedrijf en Texel Saline BV, onze partners in de zilte landbouw op Texel, die gezamenlijk onder de naam Saline Farming opereerden, hebben deze week faillissement aangevraagd.

Marc van Rijsselberghe, grondlegger van het bedrijf, trok zich er eerder dit jaar uit terug om zich te gaan richten op het verspreiden van kennis rondom zilte teelt en gewassen via de al enige jaren actieve Salt Farm Foundation.

De Salt Farm Foundation zit niet in het faillissement en kan haar werk ter bevordering van de zilte teelt gewoon doorzetten en verder ontwikkelen.

Den Hoorn, 15 augustus 2019

Note: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Foundation – Paulien van Stijn – pvanstijn@saltfarmfoundation.com

Open-air lab, Texel

Leave a Comment