Lang werd gedacht dat verzilte bodems (bodems met een hoog zoutgehalte) onbruikbaar zijn voor landbouw. Ook op Bonaire wordt het zout in de bodem en in het water (brak water) gezien als een probleem waardoor het moeilijk is om gewassen te verbouwen.

“Maar inmiddels heeft jarenlang onderzoek aangetoond dat het goed mogelijk is gewassen te telen op plekken waar alleen brak water beschikbaar is: de zilte landbouw. Zilte landbouw betreft de productie van voedsel op plekken met veel zout in de bodem en in gebieden waar zoet water schaars is. Naast zoet water gebruiken we zout of brak water voor de irrigatie”

vertelt Marc van Rijsselberghe, die zelf op het Nederlandse eiland Texel aardappelen en groenten verbouwt op zilte grond. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen en selecteren van de juiste gewassen om met brak of zout water te telen. Later heeft Van Rijsselberghe de Salt Farm Foundation opgericht voor het wereldwijd delen van deze kennis en oplossingen. De methode is al succesvol toegepast in verschillende andere landen zoals Bangladesh, Pakistan en Kenia.

Er is veel brak water van goede kwaliteit beschibaar op Bonaire.
Er is veel brak water van goede kwaliteit beschibaar op Bonaire.

Kansen voor Bonaire

Omdat Bonaire ook veel te maken heeft met een gebrek aan zoet water, zou het mooi zijn om ook hier de zilte landbouw te introduceren. “Gewassen die goed kunnen worden geteeld met deze methode, zijn bijvoorbeeld zoete aardappelen, warmoes, spinazie, wortels en tomaten. Dit zijn producten die men op Bonaire ook graag gebruikt” gaat Van Rijsselberghe verder. Van Rijsselberghe is bezig om ook op Bonaire de zilte landbouw op te zetten.

Sleutelfactoren voor een succesvolle teelt zijn de juiste selectie van gewassen, de juiste irrigatie en bemesting. Al deze aspecten moeten zijn afgestemd op de lokale omstandigheden. Zilte landbouw maakt het mogelijk om brak- en zelfs zeewater te gebruiken voor irrigatie, en om het hele jaar door gewassen te verbouwen (ook in het droge seizoen). Boeren die hun grond wegens verziliting hebben afgeschreven, kunnen weer gaan produceren en hun inkomen hiermee verhogen.

Van Rijsselberghe:

“ik ben er van overtuigd dat het ook op Bonaire mogelijk is om aan zilte landbouw te doen. Het belangrijkst vinden we het om productie op gang te brengen voor de lokale bevolking, om ervoor te zorgen dat producten beter beschikbaar worden en goedkoper. We willen graag in contact komen met mensen/kunukero’s die interesse hebben in deze manier van telen.”

-------------------------------

Informatie voor de pers

Marc van Rijsselberghe en Tom Romijn zijn op Bonaire t/m 1 maart. Ze gaan graag in gesprek met de pers.

Contactpersoon Bonaire: Rosemarijn de Jong

Tel: +599 780 8785 | Email rjdejong76@gmail.com

Leave a Comment