Salt Farm Foundation

Salt Farm Foundation werd opgericht door Marc van Rijsselberghe, een idealistische ondernemer met uitgebreide ervaring in biologische landbouw. Salt Farm Foundation werd opgericht voor het (open source) delen van onze kennis en oplossingen met kleinschalige boeren wereldwijd. Onze stichting heeft als doel om voedselschaarste op te lossen, bij te dragen aan armoedebestrijding en om een oplossing te bieden voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Praktische invulling hiervoor is scholing en praktijkopleiding op Texel en op locatie.

De praktische oplossing

Salt Farm Foundation biedt een eenvoudige en praktische oplossing: zilte landbouw. We kunnen samen met Saline Farming group helpen bij het telen van zouttolerante variëteiten van gewassen zoals aardappelen, wortels, kool, uien, enz. op zoute grond, met behulp van specifiek bodembeheer, bemesting en irrigatietechnieken.

Kort gezegd: we kunnen meer voedsel produceren op door zout aangetast land. Een oplossing op maat.

Marc van Rijselberghe in gepsrek met minister Carola Schouten over zilte landbouw

ANBI

Salt Farm Foundation heeft een ANBI-status (sinds 25 oktober 2016).

Lees hier het beleidsplan: ANBI Beleidsplan (2019/2022)

Lees de statuten hier: Statuten St. Salt Farm Foundation

Kvk 67161960

RSIN 856855765

Rekeningnummer                        NL02 RABO 0313 7772 68

Bestuursleden

Directeur en oprichter: Marc van Rijsselberghe

Voorzitter:  Leen Janmaat

Penningmeester:   Tom Romijn

Secretaris:   Ellen van de Linde

Open air test fied with 7 different soil salinity concentrations, Texel
Test field on Texel
Translate this page