Zilte landbouw:

Een praktische oplossing voor een wereldwijd probleem

 

Wij voorzien boeren van kennis en middelen om gewassen te verbouwen op zilte bodem. Dit zorgt er voor dat er minder gebruik gemaakt wordt van zoetwater.

Hierdoor kunnen we het probleem dat verzilting veroorzaakt tegengaan en daarmee de wereldwijde voedselzekerheid verbeteren.

Wereldwijd gaan er dagelijks grote gebieden landbouwgrond verloren door verzilting, terwijl deze grond hard nodig is voor de voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking.

Verzilting van landbouwgrond zorgt ervoor dat gewassen niet groeien. Boeren kunnen hierdoor omzet mislopen en het leidt tot hongersnood en sociale ontwrichting.

Momenteel vindt er bij 63 miljoen ha van al de beschikbare landbouwgrond verzilting plaats, en dit oppervlak groeit met 2000 ha per dag.

Duizenden boeren over de hele wereld hebben last van dit probleem. Dit levert een economisch verlies op van circa 27 miljard $/jaar.

Slechts
%
van het water op de hele wereld is zoetwater
%
hiervan is beschikbaar voor onze consumptie
waarvan
%
wordt gebruikt in de landbouw

Alhoewel dit voorheen onmogelijk leek, hebben wij methodes ontwikkeld om gewassen te verbouwen die gedijen op zilte landbouwgrond, als dan niet met zout irrgatiewater.

Dit heeft ertoe geleid dat we voedsel kunnen verbouwen met minder zoet water.