Zilte landbouw:

Een praktische oplossing voor een wereldwijd probleem

 

Wij voorzien boeren van kennis en middelen om gewassen te verbouwen op zilte bodem. Dit zorgt er voor dat er minder gebruik gemaakt wordt van zoetwater.

Hierdoor kunnen we het probleem dat verzilting veroorzaakt tegengaan en daarmee de wereldwijde voedselzekerheid verbeteren.

Waddenfonds draagt ruim € 2,5 miljoen bij aan aquacultuur en historisch erfgoed

maart 30, 2021

Stichting Salt Farm Foundation wil op Texel een ‘Zeeboerderij op land’ opzetten voor kweeksystemen van aquacultuur. Het project met de naam Blauwe Polder 1 omvat een productielocatie, een test- en opleidingscentrum, bezoekerscentrum en horeca. Op de zeeboerderij worden mariene organismen in zout water voor consumptie opgekweekt, zoals tarbot, kabeljauw, oesters, mosselen, kokkels, krabben en garnalen.…

Read More

Update van Bonaire project (Zomer 2020)

september 9, 2020

Update van Bonaire Workshop ‘micro-krediet in de landbouw’ op Bonaire. Op Bonaire zijn veel mensen die wel landbouw willen bedrijven, maar die niet kunnen starten omdat er eerst investeringen gedaan moeten worden. Het land moet goed omheind worden, en moet worden schoongemaakt. De aarde op Bonaire is vaak zeer compact, en er moet energie worden…

Read More

Rapport Zilte Kansen Waddenregio

april 2, 2020

De verzilting neemt gestaag toe in het waddengebied. Wat brengt de toekomst voor dit gebied als de conventionele landbouw niet op het huidige niveau kan worden uitgevoerd? Acacia Water heeft op verzoek van “Programma naar een Rijke Waddenzee(PRW)” een rapport opgesteld over de kansen van het gebruik van zouttolerante teelten, zilte teelten en zilte aquacultuur.…

Read More

Zeewier- en algenextract als bladbemesting en biostimulant in zilte aardappel

april 2, 2020

Het Louis Bolk Instituut heeft op verzoek van Salt Farm Foundation een rapport gemaakt over de mogelijkheden van het gebruik van zeewier- en algenextract als bladmeststof en biostimulant bij de teelt van zouttolerante aardappelen. Dit rapport is mogelijk gemaakt met de steun van het project – Interreg Noordzeeregio SalFar. Lees het rapport op de kenniscentrum…

Read More

Wereldwijd gaan er dagelijks grote gebieden landbouwgrond verloren door verzilting, terwijl deze grond hard nodig is voor de voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking.

Verzilting van landbouwgrond zorgt ervoor dat gewassen niet groeien. Boeren kunnen hierdoor omzet mislopen en het leidt tot hongersnood en sociale ontwrichting.

Momenteel vindt er bij 63 miljoen ha van al de beschikbare landbouwgrond verzilting plaats, en dit oppervlak groeit met 2000 ha per dag.

Duizenden boeren over de hele wereld hebben last van dit probleem. Dit levert een economisch verlies op van circa 27 miljard $/jaar.

Slechts
%
van het water op de hele wereld is zoetwater
%
hiervan is beschikbaar voor onze consumptie
waarvan
%
wordt gebruikt in de landbouw

Alhoewel dit voorheen onmogelijk leek, hebben wij methodes ontwikkeld om gewassen te verbouwen die gedijen op zilte landbouwgrond, al dan niet met zout irrgatiewater.

Dit heeft ertoe geleid dat we voedsel kunnen verbouwen met minder zoet water.