Persbericht: De Texelse Zilte Aardappels zijn nu beschikbaar in grote Jumbo Supermarkten verspreid over het hele land. De opbrengst zal gebruikt worden door Salt Farm Foundation voor verdere ontwikkeling van kennis en het delen ervan met ontwikkelingslanden. De aardappels zijn gecertifieerd door Waddengoud.

Jansen Dongen, de aardappelgroothandel heeft 100.000 pakken van 1 Kg aardappels beschikbaar gesteld voor verkoop in de Jumbo supermarkten. De innovatieve Texelse Zilte Aardappels zijn geproduceerd met zeewier bemesting. Deze aardappels zijn een mooi voorbeeld van hoe zilte landbouw een praktische oplossing biedt voor een wereldwijd probleem. Bijvoorbeeld het project “The Salt Solution” in Bangladesh waar Salt Farm Texel, samen met ICCO Cooperation en steun van de Nationale Postcode Loterij, het land van 5.000 boeren weer productief is gemaakt.

Verzilting en klimaatverandering:

Als gevolg van klimaatverandering, maakt verzilting steeds meer grond ongeschikt voor landbouw. Doordat te veel zout achterblijft in de bodem, groeien er geen gewassen meer. In 2014 werd geschat dat 20% van de geïrrigeerde landbouwgrond te maken heeft met verzilting, dit is meer dan 63 miljoen hectare land. Dit vormt een bedreiging voor de groeiende wereldbevolking.

Zilte aardappels actie Jumbo 2019

Zilte landbouw en voedselzekerheid

In 2050 moet de wereld voedsel voorzien voor 9,7 miljard inwoners, dat betekent dat de wereldwijde productie met 60% verhoogd zou moet worden (World Economic Forum, 2016). Naast het wereldwijde probleem van verzilting, is er ook steeds minder zoetwatervoorraad beschikbaar, landbouw gebruikt 70% van dit zoetwater. Door gebruik te maken van zilte landbouw, kan verzilte grond weer bruikbaar worden en is minder zoetwater nodig. Wij werken zo mee aan het verbeteren van de voedselzekerheid in de toekomst.
Zouttolerante gewassen zijn natuurlijke gewassen die wél groeien op zilte bodem, de Texelse proefbedrijven doen al jaren onderzoek naar zilte teelten. Er worden onder andere aardappels, spinazie, wortel en bieten verbouwd. Ze groeien op verzilte grond en zijn óók nog lekker!

Waddengoud
Henk Broekman van Waddengoud (teler van zilte aardappelen op Texel)

Van Nederland, tot over de hele wereld

Ontwikkelingsorganisaties werken al jaren samen met verschillende proefbedrijven om een duurzame oplossing te vinden voor dit wereldwijde probleem. In september 2019 was Nederland de host voor de International Saline Futures Conference 2019, Leeuwarden waar meer dan 200 onderzoekers, boeren, ondernemers en beleidsmakers afkomstig uit meer dan 30 verschillende landen aan deelnamen. De Saline Futures Conference werd georganiseerd door EU Interreg SalFar; dit is het project waar Salt Farm Foundation aan werkt met partners vanuit andere landen in de Noordzee regio (een deel van dit project wordt gesponsord door de provincie noord holland).

Texelse Zilte Aardappels te koop in Jumbo

De Texelse zilte aardappels zijn dit najaar te koop bij alle grote Jumbo Supermarkten in Nederland. De aardappels zijn gecertificeerd door Waddengoud en hebben het “Erkend streek product” keurmerk. De opbrengst komt ten goede aan de ontwikkeling van kennis, en het verspreiden van kennis via de Salt Farm Foundation in ontwikkelingslanden.

Leave a Comment