Onze aanpak – Een bewezen methode in de strijd tegen klimaatverandering en een oplossing voor wereldwijde voedselzekerheid.

Door verzilting krimpt het grondoppervlak geschikt voor landbouw

Verzilting is de degradatie van landbouwgrond door zoutophoping en wordt veroorzaakt door een toestroom van zout water. Dit kan onder andere veroorzaakt worden doordat zeewater van onderen de bodem binnendringt. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel waardoor deze problemen steeds vaker voorkomen. Hierdoor is verzilting wereldwijd een groeiend probleem.

Verzilte gebieden kampen met dalende oogsten

Door verziting zijn boeren niet of minder in staat om hun grond productief te gebruiken, waardoor uiteindelijk het voortbestaan van het bedrijf in het geding kan komen. Terwijl de wereldbevolking en daarmee de vraag naar voedsel blijft groeien, daalt de hoeveelheid grond die beschikbaar is voor landbouw. Elke dag gaan er grote gebieden landbouwgrond verloren aan verzilting, terwijl we deze grond juist zo hard nodig hebben.

Wij hebben een oplossing voor dit groeiende probleem

De Salt Farm Foundation en haar partners hebben methoden ontwikkeld om de productie op verzilte gronden op peil te houden. Hiermee kunnen we boeren de kennis en middelen geven om op verzilte gronden gewassen te (blijven) verbouwen.

Door onze kennis te delen met boeren die kampen met de gevolgen van verzilting

Kunnen we helpen het gedegradeerde land weer bruikbaar te maken. Door de introductie van zouttolerante natuurlijke varianten van bekende gewassen kunnen boeren hun land weer gebruik. Zoals te zien op deze foto, hebben we deze boeren geholpen hun verzilte land succesvol om te zetten. (Beneden: voor. Boven: na introductie zouttolerante gewassen).

Onze oplossing is een belangrijke doorbraak voor de voedselzekerheid wereldwijd

Bij Salt Farm Foundation willen we boeren leren hoe ze zilte landbouw kunnen uitvoeren, en zodoende inkomensverlies en voedseltekorten te voorkomen.

Al vele jaren zijn testen wij gewassen op zouttolerantie in ons openlucht lab op Texel. Meer informatie over ons lab kun je hier vinden.

Ook werkt de Salt Farm Foundation aan een internationaal kenniscentrum voor informatie over zilte landbouw. Bezoek het kenniscentrum en help ons kennis met de wereld delen!

Fotos credit: ICCO/FrameIn Productions. Pictures - Salt Solution van ICCO Cooperation, CODEC en Salt Farm Texel. Het project wordt gesponsord door Nationale postcode loterij.

Translate