Rondleiding - Zilte landbouw

Elke woensdag - 10:00 uur - Hoornderweg 42

Verzilting (salinization) is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor de landbouwsector. De combinatie van verzilting met veelvuldige periodes van droogte, veroorzaakt door klimaatverandering, heeft voor veel kleine boeren tot toenemende armoede en inkomensverlies geleid. Salt Farm Foundation werkt samen met haar partners al meer dan 12 jaar aan een oplossing in de vorm van zilte landbouw. Veelvuldig onderzoek heeft ertoe geleid dat er verschillende gewas soorten en cultivars zijn geïdentificeerd die geteeld kunnen worden onder zilte omstandigheden. Door de ontwikkeling van deze gewassen, die goed tegen zout kunnen, worden landbouwgronden die nu onbruikbaar zijn straks weer rendabel.

Marc.Foods werkt samen met Waddenwier aan de ontwikkeling van bijzondere teelten voor de lokale markt. Beide bedrijven delen hun kennis met Salt Farm Foundation, de foundation brengt deze kennis naar voren via haar verschillende platformen.

Zilte proeftuin bord
Proeftuin en kas

Zilte Belevings Tour

Sinds 2018 heeft Salt Farm Foundation een kenniscentrum waar regelmatig onderzoeksresultaten openbaar gemaakt worden. Als onderdeel van het kenniscentrum worden in de maanden juni t/m september ook educatieve excursies gegeven in de Zilte Smaaktuin. Bezoekers kunnen de zilte kruiden en groeten proeven en meer leren over verzilting en zilte landbouw tijdens een excursie. We vertellen meer over ons projecten zoals EU Interreg North Sea Region Salfar, Port4Innovation en onze ervaring met andere buitenlandse projecten.

In de Zilte Smaaktuin, bij De Boet, Hoornderweg 42, is het ook mogelijk om de producten te kopen; afhankelijk van hun beschikbaarheid op locatie. De opbrengst komt ten goede aan de ontwikkeling van kennis, en het verspreiden van kennis in ontwikkelingslanden via de Salt Farm Foundation.

 

Tour-informatie

Periode: Februari / September 2024

Dag: Elke woensdag 10:00 uur. Alleen op afspraak en bij voldoende deelnemers.
Kost per persoon: € 15,00 incl. koffie of theé (Contant betalen)
Adres: Zilte Smaaktuin, Hoornderweg 42, 1797 RA Den Hoorn
Programma:
- Koffie of thee vooraf
- Leerzame Presentatie
- Rondleiding in de zilte proeftuin
- Presentje voor mee naar huis

Inschrijven: https://www.wadzilt.nl/zilte-proeftuin/

Groepen

Komt u met een grote groep? Stuur dan een email naar info@saltfarmfoundation.com voor de mogelijkheden.

In samenwerking met

NSR SalFar
PNH_RGB_pos_trans
p4i1