Zilte teelten op Bonaire

2020: Het opzetten van testlocaties voor zilte Landbouw op Bonaire – Zilte Kenniskring Bonaire

Droogte, verzilting en minder voedsel voor het vee

Op Bonaire kunnen er maar weinig planten groeien vanwege het droge klimaat. Dit zijn planten zoals Aloë Vera, cactussen en gewassen die dienen als veevoer. Zelfs deze gewassen en planten komen in gevaar vanwege droogte en de stijgende zeespiegel. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de bodem en is er een tekort aan water over het gehele eiland.

De voedselvoorziening van het eiland is dus zeer afhankelijk van import vanuit Amerika en Europese landen, dit is niet duurzaam en zeer nadelig voor de economie.

In 2015 is onze organisatie op Bonaire geweest op uitnodiging van de staatssecretaris van economsiche zaken, Sharon Dijksma. Samen met het ministerie van economische zaken en universiteit Wageningen hebben we de mogelijkheden onderzocht om een kenniscentrum en een testvoorziening op Bonarie te starten. Er zijn afspraken vastgelegd met het Openbaar Lichaam Bonaire om dit te verwezenlijken.

Na ons bezoek hebben wij meerdere verzoeken van lokale boeren gekregen om hen te helpen met het verbouwen van gewassen op hun verzilte landbouwgrond.

Doel en Missie: Salt Farm Foundation wil de missie van de Nederlandse en Bonairiaanse overheid ondersteunen door de boeren te helpen bij de lokale teelt van gewassen met zilt bronwater. De Foundation wil bijdragen aan het verminderen van de import van voedselproducten en daarmee armoede op Bonaire bestrijden. Het gebruik van verzilte landbouwgrond wil zij stimuleren, in samenwerking met lokale kunukeros, door testlocaties op te zetten en kennis over te brengen.

Testlocatie van een boeren op Bonaire

Eerste fase: Sinds 2015, hebben we nog twee bezoeken gebracht, voor verder onderzoek en om een strategisch plan te maken voor zilte landbouw op Bonaire. Salt Farm Foundation zet het opzetten van zilte testlocaties door, en is daar dit jaar februari mee verder gegaan. Het bezoek dat Salt Farm Foundation in 2019 bracht  heeft ertoe geleid dat er samen gewerkt gaat worden met lokale Kunukeros bij het opzetten van de testlocaties.

In februari 2020, In verband met het opzetten van de testlocatie, heeft Salt Farm Foundation een informatieavond georganiseerd op Jong Bonaire voor kunukero’s die willen meedoen aan het project. De opkomst was, met 35 aanwezigen, geweldig en heeft geresulteerd in acht nieuwe deelnemers aan het project. Aan het project doen nu elf Kunukeros mee (Dit is inclusief drie Kunukeros met wie we in 2019 gesproken hebben).

Starterspakket voor de deelnemers: de deelnemers kregen een pakket met materiaal en zaden, zodat dat de Kunukeros direct konden starten met de testen.

In het pakket zat o.a. zaad van gewassen met een veelvoud aan rassen, om te testen welke goed groeien op Bonaire, een zoutmeter om het zoutgehalte te kunnen meten van zowel het water als van de bodem, een vloeibare bemesting van zeewier concentraat waarvan er één specifiek is voor de bodem en de ander gebruikt moet worden voor bladbemesting, en watermeters die het gebruik meten van het water dat nodig is voor de teelt. Daarnaast kregen de deelnemers een informatiemap met allerlei relevante informatie: hoe wordt er omgegaan met teelt en zilt water, hoe werkt het water-geven, hoe worden teeltbedden gemaakt, hoe worden water- en bodemmonsters gemaakt om het zout gehalte te meten. Ook kregen ze formulieren om de testresultaten van de teelt te noteren.

Starterspakket voor de deelnemers op Bonaire
Starterspakket voor de deelnemers op Bonaire
Tijden de bijeenkomst Zilte landbouw Bonaire
Tijden de bijeenkomst Zilte landbouw Bonaire

Opensource-kennis – We hebben veel van onze informatie online gepubliceerd via ons open source kenniscentrum platform. Onlangs hebben we een rapport gepubliceerd op basis van het teeltonderzoek dat in 2018 op Texel is uitgevoerd, de boeren zullen hier toegang toe hebben. Samen met Rosemarijn de Jong en haar team zullen boeren gebruik kunnen maken van al onze kennis.

Informatie delen via Facebookgroep - De deelnemers kunnen hun bevindingen, kennis en andere informatie delen via een door ons opgezette privé facebookgroep. De Facebookgroep is gekozen vanwege het gebruikersgemak en eenvoudige toegang.

Voor meer informatie over het project, kan contact opgenomen worden met Rosemarijn de Jong via bonaire@saltfarmfoundation.com

Bonaire updates en nieuws

Update van Bonaire project (Zomer 2020)

september 9, 2020

Update van Bonaire Workshop ‘micro-krediet in de landbouw’ op Bonaire. Op Bonaire zijn veel mensen die wel landbouw willen bedrijven, maar die niet kunnen starten omdat er eerst investeringen gedaan moeten worden. Het land moet goed omheind worden, en moet worden schoongemaakt. De aarde op Bonaire is vaak zeer compact, en er moet energie worden…

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij het Nederlandse Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.