Skip to content

Zilte teelten op Bonaire

Slechte infrastructuur voor watervoorziening

Droogte, verzilting en minder voedsel voor het vee

Op Bonaire kunnen er maar weinig planten groeien vanwege het droge klimaat. Dit zijn planten zoals Aloë Vera, cactussen en gewassen die dienen als veevoer. Zelfs deze gewassen en planten komen in gevaar vanwege droogte en de stijgende zeespiegel. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de bodem en is er een tekort aan water over het gehele eiland.

De voedselvoorziening van het eiland is dus zeer afhankelijk van import vanuit Amerika en Europese landen, dit is niet duurzaam en zeer nadelig voor de economie.

Staatssecretaris van economsiche zaken, Sharon Dijksma (2015)

Ontwikkeling van duurzame landbouw op Bonaire

In 2015 is onze organisatie op Bonaire geweest op uitnodiging van de staatssecretaris van economsiche zaken, Sharon Dijksma. Samen met het ministerie van economische zaken en universiteit Wageningen hebben we de mogelijkheden onderzocht om een kenniscentrum en een testvoorziening op Bonarie te starten. Er zijn afspraken vastgelegd met het Openbaar Lichaam Bonaire om dit te verwezenlijken. 

Na ons bezoek hebben wij meerdere verzoeken van lokale boeren gekregen om hen te helpen met het verbouwen van gewassen op hun verzilte landbouwgrond.

Zilte landbouw kennis voor de boeren

In februari 2019 gaan wij trainingen geven aan deze boeren en we zullen ze uitleggen hoe zij de zoutconcentratie kunnen testen van hun grond. Dit is een onderdeel van ons kenniscentrum project en zo willen we daar ook de eerste stappen zetten om zilte gewassen te telen en om te gaan met verzilting.

Lees ons persbericht - Landbouw op Bonaire met zout- en brak water

Wilt u weten hoe zilte landbouw een verschil kan maken, Zilte landbouw - Internationaal kenniscentrum

Er is veel brak water van goede kwaliteit beschibaar op Bonaire.
Zoutconcentratie meet dan 5 dS/m? Met zilte landbouw kunnen we veel meer verbouwen!
Scroll To Top