Update van Bonaire

Workshop ‘micro-krediet in de landbouw’ op Bonaire.

Op Bonaire zijn veel mensen die wel landbouw willen bedrijven, maar die niet kunnen starten omdat er eerst investeringen gedaan moeten worden. Het land moet goed omheind worden, en moet worden schoongemaakt. De aarde op Bonaire is vaak zeer compact, en er moet energie worden gestoken in het teelt klaar maken van de grond door er compost/tuinafval en mest doorheen te mengen. Voor de groenteteelt is een kas vaak gewenst, om zon, wind en dieren op afstand te houden. Andere aspecten die geld kunnen kosten zijn wateropslag en veiligheid. Daarom heeft de Salt Farm Foundation contact gezocht met Qredits, een organisatie die microkredieten verstrekt aan ondernemers. De workshop is gehouden op 14 augustus en was een groot succes: de zaal was (volgens corona-maatstaven) vol!

Zoutgehaltes meten van grondwater

Het is bekend dat het grondwater op Bonaire brak is. Echter, over de precieze zoutgehaltes is weinig bekend. De Salt Farm Foundation Bonaire meet met enige regelmaat het zoutgehalte van het water van de openbare putten, om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de zoutgehaltes, bijvoorbeeld na regen en na droogte. De meeste zoutwaardes liggen in de categorie ‘licht brak’, 1.7-8 dS/m.

Het testen van de plantengroei

Onze deelnemende boeren zijn druk bezig met het beheer van het vroege stadium van de testen en houden de groei van de planten zorgvuldig in de gaten. De foto hieronder toont een van onze deelnemende boeren die met succes tomatenplanten en rucola met brak water heeft geteeld. De zaden zijn geleverd door Salt Farm Foundation.

Update van Bonaire

Small Bonaire on Texel

Stichting Kenniscentrum Zoutboerderij heeft twee locaties op Texel. Op de locatie van De Petten is een tunnelkas beschikbaar met een kweekbak van 16 meter bij 1 meter. Hier kunnen de gewassen worden getest onder zeer warme omstandigheden, klimaatwaardig aan Bonaire. Verder hadden we door de warme zomer in Nederland een dagtemperatuur van 35 graden en een nachttemperatuur van 25 graden.

Op het terrein van "De Boet" stonden twee opstellingen, één met een open kweekbak van 7,20 x 1,20 cm en één in een kleine tunnelkas van 7,20 x 1,20 cm, in alle kweekbakken werden dezelfde zaden gebruikt als die op Bonaire aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld.

De resultaten van de test waren voor ons zeer bemoedigend. De test geeft grote mogelijkheden om op Bonaire (Caribisch Nederland) met zout water groenten te telen, hoewel bepaalde rassen verder getest zullen moeten worden op Bonaire en vergeleken met de resultaten in Nederland om te zien hoeveel zaaien en oogsten er mogelijk is op Bonaire.

Ook belangrijk bij het testen is om te zien wat er boven de grond groeit, het zoute water moet langs de wortel worden afgevoerd, belangrijk voor Bonaire om teeltbakken van 20 cm. hoog op de grond te zetten met anti-worteldoek eronder, geen onkruid en altijd een goed teeltaltaar.

Deze foto van de met brak water geteelde tomaten is genomen in de kas (Locatie De Petten). Dit groeistadium werd bereikt in 14 weken, wat een mooi resultaat opleverde.

De wortelen zijn geoogst uit de open kweekbak, zijn direct besproeid met brak water van het zaaien, alleen de wortelen hebben het goed gedaan in deze kweekbak.

Leave a Comment