De verzilting neemt gestaag toe in het waddengebied. Wat brengt de toekomst voor dit gebied als de conventionele landbouw niet op het huidige niveau kan worden uitgevoerd? Acacia Water heeft op verzoek van "Programma naar een Rijke Waddenzee(PRW)" een rapport opgesteld over de kansen van het gebruik van zouttolerante teelten, zilte teelten en zilte aquacultuur. Het rapport geeft inzicht en overzicht in de haalbaarheid van korte en lange termijn pilots in het Waddenregio.

Onze oprichter, Marc van Rijsselberghe, is samen met Tine te Winkel, Jouke Velstra, Klaas Laansma en Simon van Meijeren één van de auteurs/projectteamleden. Het project werd geleid en geleverd door Titian Oterdoom van de PRW.

Lees de rapport hier - Zilte kansen Waddenregio

Bron: rijkewaddenzee.nl

Leave a Comment