Salt Farm Foundation's work has been cited as an example by Financieele Dagblad as an example of how to deal with drought and salinization in the future.

Landbouw moet wennen aan zout: 

....Onder andere op Texel en in Bangladesh experimenteert de Nederlandse 'salt farm foundation' met het telen van zilte aardappelen en andere zilte groente.

Read the original article here (In Dutch)

Leave a Comment