Persbericht: Ministerie LNV en Salt Farm Foundation lanceren online Kenniscentrum als hulpmiddel tegen voedseltekort en armoede in de wereld

Donderdag 28 juni is in Den Haag op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het online Kenniscentrum Zilte Teelten van de Salt Farm Foundation gelanceerd door Drs. A.H. (Aldrik) Gierveld – plv. Directeur-generaal Agro en Natuur.

Het Engelstalig online platform is bedoeld om kennis en bewustzijn te vergroten over de mogelijkheden van zilte teelt bij arme boeren in de wereld met als doel voedseltekort en armoede tegen te gaan.

Verzilting van landbouwgrond is een snelgroeiend wereldwijd probleem. Grote delen van vroeger akkerland worden niet meer gebruikt, wat hongersnood, armoede, sociale ontwrichting migratie veroorzaakt. Salt Farm Foundation werd opgericht door Marc van Rijsselberghe, een idealistische ondernemer met uitgebreide ervaring in biologische landbouw. De stichting heeft als doel om zoute landbouw te faciliteren om voedseltekorten op te lossen, bij te dragen aan armoedebestrijding en een oplossing te bieden voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Volgens onderzoek door de Wereldbank zullen er, als er geen actie wordt ondernomen, in 2050 meer dan 143 miljoen klimaatmigranten zijn als gevolg van voedselschaarste. Kleinschalige boeren zullen het meest geraakt worden en verhuizen waardoor er in de regio verstoring van voedselzekerheid zal zijn. Er zijn nog mogelijkheden om dit voor te zijn. Salt Farm Foundation wil met het online kenniscentrum wereldwijd boeren benaderen en helpen.

Het kenniscentrum (www.salineagricultureworldwide.com) staat achter en steunt de doelstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor voedselzekerheid in de wereld en meer effectief watermanagement.

Basic information in multiple languages
Basic information in multiple languages
Information about Saline agriculture
Information about Saline agriculture

Het platform biedt naast online kennisdelen ook de mogelijkheid voor ‘offline’ activiteiten.

Salt Farm Foundation biedt ondermeer:

  • Online platform: vergroten van bewustzijn en toegang tot kennis
  • Onderwijs- en trainingsfaciliteiten op Texel
  • Project pakketten voor boeren in verzilte gebieden in de wereld
  • Stages en masterclasses
  • Conferences
  • Presentaties en tours voor bedrijven, beleidsmakers en universiteiten
  • Samenwerking met onderwijs en researchinstituten