Salt Farm Foundation dient Nederlandse boeren van advies Door de lage stand van grond- en rivierwater neemt de dreiging van verzilting sterk toe. Omdat bij het merendeel van de agrariërs de kennis over deze problematiek nog onvoldoende is dreigt deze verzilting een sterk negatief effect op de land- en tuinbouw te hebben. Anders gezegd, oogsten…

Read More