Knowledge centre Launch by Drs. A.H. (Aldrik) Gierveld

Donderdag 28 juni is in Den Haag op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het online Kenniscentrum Zilte Teelten van de Salt Farm Foundation gelanceerd door Drs. A.H. (Aldrik) Gierveld – plv. Directeur-generaal Agro en Natuur. Het Engelstalig online platform is bedoeld om kennis en bewustzijn te vergroten over de mogelijkheden van zilte teelt…

Read More